Последни новини

Отчет за 2012:

20% ръст на продажбите отбелязва Бултраф ЕООД. Постижението е резултат от изнесената главно на руския пазар продукция и се отчита за изтеклата 2012-та година.

27/05/2013

Архив новини

Продукти по категории

1.1. Бобини.

1.1. Бобини.

Техническите параметри (брoй навивки, тип на проводника, крепежи, изолации, метод на навиване и други изисквания) се определят от клиента.

1.2. Дросели с феритна сърцевина.

1.2. Дросели с феритна сърцевина.

За честоти  от 15kHz до 100kHz. Предназначени за електрониката. Начина на свързване е, чрез пинове  или изводни проводници към печатни платки. Техническите параметри (брой навивки, тип на проводника, крепежи, изолации, метод на навиване, и други изискавания) се определят от клиента.

1.3. Трансформатори с ЕЕ феритна сърцевина.

1.3. Трансформатори с ЕЕ феритна сърцевина.

За честоти от 15kHz до 100 kHz. Предназначени за електрониката. Начина на свързване е, чрез пинове към печатни платки. Техническите параметри (брой навивки, тип на проводника, крепежи, изолации, метод на навиване и други изисквания) се определят от клиента.

1.4. Трансформатори с ETD феритна сърцевина.

1.4. Трансформатори с ETD феритна сърцевина.

За честоти от 50 до 100Hz. Предназначени за електрониката. Начина на свързване е, чрез пинове към печатни платки. Техническите параметри (брой навивки, тип на проводника, крепежи, изолации, метод на навиване и други изискавания) се определят от клиента.

2.1. Трансформатори за печатен монтаж.

2.1. Трансформатори за печатен монтаж.

За мощности от 0.5VA до 16VA. Предназначени за електрониката. Начина на свързване е чрез пинове към печтни платки.

 

2.2. Трансформатори за печатен монтаж нисък профил.

2.2. Трансформатори за печатен монтаж нисък профил.

За мощности от 18VA до 30VA. Предназначени за електрониката. Начина на свързване е, чрез пинове към печатни платки.

3.1. Трансформатори за печатен монтаж с пинове.

3.1. Трансформатори за печатен монтаж с пинове.

За мощности от 17VA до 45VA. Предназначени за електрониката. Начина на свързване е чрез пинове към печатни платки.

3.2. Трансформатори с изводни проводници.

3.2. Трансформатори с изводни проводници.

За мощности от 10VA до 250VA. Предназначени за електрониката и ел. промишлеността - аварийни захранвания(UPS), алармени системи и други. Начина на свързване е чрез изводни проводници.

4.1. Трансформатори за електрически табла.

4.1. Трансформатори за електрически табла.

За мощности от 30VA до 1000VA. Предназначени за ел. промишлеността. Начина на свързване е чрез клеми.

4.2. Трансформатори за ел. табла с предпазители.

4.2. Трансформатори за ел. табла с предпазители.

За мощности от 30VA до 1000VA. Предназначени за ел. промишлеността. Начина на свързване е чрез клеми.

4.3. Трансформатори за ел. табла с DIN шина.

4.3. Трансформатори за ел. табла с DIN шина.

За мощности от 45VA до 160VA. Предназначени за ел. промишлеността. Начина на свързване е чрез клеми.

4.4. Мрежови автотрансформатори с регулация.

4.4. Мрежови автотрансформатори с регулация.

Мрежови автотрансформатори с регулация от 120VA до 2000VA. Предназначени за регулация нa климатични, вентилационни и отоплителни системи, както и за захранване на устройства от 230/115V. Не притежават галванична сепарация на намотките.

5.1. Мощни монофазни трансформатори.

5.1. Мощни монофазни трансформатори.

За мощности от 1.1kVA до 12.5kVA. Предназначени за вграждане в електроенергетични устройства, промишлени инсталации и други.

5.2. Мощни трифазни трансформатори.

5.2. Мощни трифазни трансформатори.

За мощности от 0.1kVA до 16.4kVA. Предназначени за вграждане в електроенергетични устройства, промишлени инсталации и други.

6.1. Дросели с ламелна сърцевина.

6.1. Дросели с ламелна сърцевина.

Предназначение - монофазните и трифазните дросели с ламелна сърцевина, могат да бъдат свързани между основната мрежа и честотния инвертор, с цел регулиране на тока.

7.1.Импулсни захранващи блокове.

7.1.Импулсни захранващи блокове.

За постояннотокови мощности от 3VA до 240VA. Приложими в цял свят за захранване на медицинска апаратура, осветителни тела и други.

8.1. Производство по изисквания на клиента.

8.1. Производство по изисквания на клиента.

Фирма Бултраф ООД предлага производство на трансформатори и по точно задание от клиента - използване на определени спецификации за изработка, материали и елементи, както и посочени от клиента марки производители.

9.1. Аксесоари.

9.1. Аксесоари.

Фирма Бултраф ООД предлага следните аксесоари: планки DIN, клеми земно, клеми TK4/1 земно, клеми ТК4/1, клеми ВТ10, клеми за предпазител 5х20, клеми за предпазител 6.3х32, предпазители 5х20, предпазители 6.3х32, клемни маркировки.

Захранвания

Захранвания

- За различни прибори/устройства, при които се изисква стабилно и надеждно захранване

Последни продукти.

Последни продукти.

Тук може да видите последните разработени продукти на фирма Бултраф ООД.